Once in a while

2019 – leer, textiel, wol, knopen, kralen, steen en hout – 9 x 10 x 35 cm