Geweest

Solo-expositie ‘Het blinde vertrouwen’ in Natuurhistorisch museum Rotterdam

Geweest

Solo-expositie ‘Het blinde vertrouwen’ in Natuurhistorisch museum Rotterdam

Fabeldieren van Henrique van Putten

Ze hangen, klimmen, vallen of klampen zich met hun klauwen stevig aan elkaar vast. Ondanks de stijf dichtgeknepen ogen vertoont elk beest een duidelijke gemoedstoestand, af te lezen aan de atletische lichaamshouding, de uitgestoken tong of de kleurrijke handjes. De een is vrolijk, de ander boos, bang of moedeloos. Ondanks dat ze samen zijn, is bijna ieder dier toch in zichzelf gekeerd. Af en toe lijkt er voorzichtige onderlinge toenadering te ontstaan. Wat voor beesten het zijn, stelt de kennis en het voorstellingsvermogen van biologen op de proef. Zijn het teckels, slingerapen of een mix van beide soorten? Nee: het zijn hedendaagse fabeldieren die Henrique van Putten van 4 juni t/m 22 oktober 2023 in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam exposeert.

Henrique van Putten (1977) maakt met beelden van textiel en aquareltekeningen verhalen over de vele tegenstrijdigheden die we in de wereld en in onszelf ervaren en hoe we daar als mens mee omgaan. Haar fabeldieren kijken met gesloten ogen en zonder schroom, en ontvouwen zo ervaringen over vasthouden en loslaten, angst en overgave, stelligheid en twijfel, onvrede en harmonie. De dierfiguren van Henrique van Putten verbeelden deze menselijke gevoelens en ervaringen, en geven de soms moeilijke realiteit iets vertederends, hoopvols en dragelijks.

voor meer info: hetnatuurhistorisch.nl