Ik maak beelden van gemengde materialen maar altijd met textiel als basis. Kenmerkend voor mijn werk is het verhalende en associatieve karakter en de opbouw uit figuratieve kleurrijke beeldelementen. Dierfiguren staan hierin centraal.

Mijn inspiratie haal ik uit mijn geloof in God, het leven om me heen en hoe ik als mens daarmee probeer om te gaan. In mijn poging me tot God en de mensen te verhouden staat het menselijk tekort, ‘La condition humaine’, centraal: de mens als een beperkt wezen. De onderwerpen die ik aansnijd in mijn werk gaan dan ook over angst voor elkaar, de onmogelijkheid samen te zijn, de dood, eenzaamheid, met als gevolg machteloosheid. Hierdoor ontstaat er ambivalentie. De gelijktijdigheid van hoop en het onvermijdelijk falen.

In het maken van de werken vertaal ik deze ideeën naar de buitenwereld toe door middel van dieren of fantasiecreaties die uitdrukking geven aan menselijke driften of hebbelijkheden. Het gebruik van deze dieren of fabelwezens geeft de oorspronkelijke zedenles iets vertederends en dragelijks.