Saying hi and goodbye – Kunstwerk in de openbare ruimte van de Goudse Hout

Saying hi and goodbye – Kunstwerk in de openbare ruimte van de Goudse Hout

Op 2 maart 2023 is mijn beeld ‘saying hi and goodbye’ opnieuw geplaatst in de Goudse Hout in Gouda! Vanaf nu is het kunstwerk dus weer 24/7 te bewonderen op dit mooie plekje in de natuur!

Op 27 mei 2021 was de feestelijke opening en zou mijn beeld ‘saying hi and goodbye’ definitief te zien zijn op het Ontmoetingsplein in de Goudse Hout (naast de natuurspeeltuin)! Helaas werd de hagedis 2 dagen later ruw van zijn sokkel gehaald door vandalen. Samen met Groenalleantie Midden Holland zoeken we nu naar een oplossing en bekijken we of ‘saying hi and goodbye’ weer gemaakt en terug geplaatst kan gaan worden.


Het grote beeld is af! En op donderdag 27 mei wordt ‘saying hi and goodbye’ in de Goudse Hout geplaatst en daarna  feestelijk, maar ivm corona richtlijnen in klein gezelschap, onthuld. Naast dat het kunstwerk publiekelijk geopend wordt,  zal er ook door diverse mensen (o.a. door mijzelf) iets gezegd worden over deze speciale opdracht, de band met Leo Vroman en de Goudse Hout.

Ondanks de beperkingen kunt u er 27 mei wel door middel van een livestream bij zijn (15.30 uur https://www.kunstwerkgoudsehout.nl/) En op een later moment zal er door mij in samenwerking met o.a. ‘de vrienden van de Goudse Hout’ nog een alternatieve opening zijn (datum en tijd volgt nog!) waar ik aanwezig zal zijn en we samen kunnen genieten van mijn beeld en wellicht nog wat andere activiteiten!

————————————————————————————————————————

Winnaar bekend: Saying hi and goodbye van Henrique van Putten in Goudse Hout

De winnaar van de kunstwerkwedstrijd voor de Goudse Hout is bekend! De kunstwerken van Henrique van Putten en David Habets waren in de race voor realisatie op het ontmoetingsplein in de Goudse Hout. ‘Saying hi and goodbye’ van Henrique van Putten kreeg uiteindelijk de meeste stemmen.

De afgelopen 3 weken waren vooral erg spannend voor de kunstenaars Henrique van Putten en David Habets. Beiden waren met hun kunstwerk in de race voor een prachtige plek in de Goudse Hout. Het kunstwerk Verdwijnselen van David Habets oogstte veel waardering, maar de meeste stemmen gingen uiteindelijk naar het kunstwerk Saying hi and goodbye van Henrique van Putten.

Winnende kunstwerk

Saying hi and goodbye is een kleurrijk en natuurlijk kunstwerk dat opvalt, maar zich ook vereenzelvigt met de omgeving. Het stemt tot nadenken en tegelijk tovert het een glimlach op je gezicht. Saying hi and goodbye zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 te bezichtigen zijn op het ontmoetingsplein in het Goudse Hout.

———————————————————————————————————————

Groenalliantie heeft in samenwerking met de Leo Vroman Foundation het initiatief genomen om een kunstwerk te realiseren. Er is aan drie kunstenaar gevraagd om een voorstel te doen voor een kunstwerk aan de hand van de eerste dichtregels uit het gedicht ‘Hallucinaties’ van Leo Vroman:

Wij zijn verschijnselen
van zo korte duur
dat we verdwijnselen
zijn van de Natuur.

Juryberaad

Op donderdag 16 juli hebben de drie kunstenaar – Edwin Vreeken, Henrique van Putten en David Habets – hun voorstellen gepresenteerd aan een vijfkoppige jury. De jury was aangenaam verrast door de hoge kwaliteit van inzendingen. De jury heeft na intensief beraad geen keuze kunnen maken tussen het werk Saying hi and goodbyevan Henrique van Putten en het werk Verdwijnselen van David Habets. Beide werken zijn ieder op hun eigen wijze aansprekend, verinnerlijken de dichtregels van Vroman, zijn passend in het gebied en kennen een zeer hoge mate van oorspronkelijkheid.

Publieke stemming in september 2020

De jury heeft besloten om een aanvullende publieke stemming te organiseren. In september 2020 worden de kunstwerken inclusief een toelichting online geplaatst op de website van de Groenalliantie. Bezoekers van de site kunnen hun stem digitaal uitbrengen binnen een nader te bepalen tijdsvlak. Het kunstwerk met de meeste stemmen zal uiteindelijk gerealiseerd worden op het Ontmoetingsplein in de Goudse Hout. Hierover volgt binnenkort meer informatie op deze website.

Leo Vroman

Leo Vroman (1915-2014), geboren en getogen in Gouda, is een van de belangrijkste Nederlandse dichters maar hij was ook wetenschapper en kunstenaar. Hij noemde zichzelf een ‘wetenschapsmannetje’, maar zijn poëzie, zijn tekeningen en zijn persoonlijke leven met zijn geliefde Tineke en hun dochters Peggy en Geri waren net zo belangrijk voor hem. Hij vluchtte in WOII uit Nederland en vestigde zich later in Amerika. Meer informatie over Leo Vroman is te vinden via vromanfoundation.com

De jury

De jury bestond uit 5 personen:

  • Thierry van Vugt, vertegenwoordiger van de Groenalliantie en tevens wethouder Cultuur van de gemeente Gouda.
  • Claire Boissevain; vertegenwoordiger van de Vrienden van de Goudse Hout.
  • Souhaila Chaidar, jonge inwoner van Gouda, voorgedragen door de kunst- en literatuursectie van de Goudse Scholen Gemeenschap Leo Vroman.
  • Jetske Spanjer, vertegenwoordiger van de Leo Vroman foundation. Scenarioschrijver en filmmaker.
  • Henk Werksma, vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer. Programma manager Kwaliteitsimpuls Groenalliantie (voorzitter jury).

Beschrijving kunstwerken

Edwin Vreeken

Het werk van de Goudse kunstenaar Edwin Vreeken is een oorspronkelijk werk en esthetisch sterk. Door de dichtregels uit te vrezen in cortenstaal ontstaat een speels effect waarbij het gedicht ‘van voor en achteren’ gelezen kan worden. De intuïtief gecreëerde vorm geplaatst ‘bovenop’ het gedicht is een krachtige en aansprekende uiting. Wat je precies ziet of kan zien is aan de interpretatie van de beschouwer. Wat dan ook; het is een aansprekend verschijnsel.

Henrique van Putten

De Goudse kunstenaar Henrique van Putten heeft met haar werk Saying hi and goodbye een kunstwerk ingediend dat niet alleen fascineert maar ook direct een glimlach oplevert. Een felgekleurde Hagedis ligt op en onder stenen met de kop geklemd tussen stenen, de staart omhoog en poten gestrekt. Het spel met stenen, kleuren, materialen en figuren fascineert. De dichtregels van Vroman zijn te lezen in een losliggende steen. Ze functioneren als twee-eenheid en roept de vraag op of dit verschijnsel verdwijnselt en zo ja hoe.

David Habets

Het kunstwerk Verdwijnselen van David Habets (verbonden aan de Leo Vroman Foundation) is een krachtig statement en bevraagd de monumentaliteit in de natuur. Vierentwintig verharde aarde blokken, met daarop in lettergrepen de dichtregels van Vroman, zakken in de loop van jaren langzaam weg in de veenbodem. Ze verdwijnselen. Het werk creëert een ‘veentuin’ in aanvulling op de reeks reeds aanwezige tuinen in de Goudse Hout. Het onderhoud, ofwel tuinieren, vormt onderdeel van het werk en is een moment van ontmoeting.

meer info: www.groenalliantiemiddenholland.nl